Условия

Happygems е онлайн магазин базиран в София, България.

Вие може да използвате уеб сайта за ваша лична и некомерсиална употреба. Цялата информация в този сайт, в това число: снимки, текст, лога и друго съдържание са собственост на Happygems. Вие можете да визуализирате и да правите електронни копия, както и да отпечатвате на хартиен носител части от материалите, съдържащи се в сайта за Ваша собствена некомерсиална употреба. Всякаква друга употреба на материали от сайта, изисква задължително писмено разрешение от Happygems.
При осъществяване на достъп до този уеб сайт или при използването му за поръчка на стоки, Вие декларирате съгласието си с настоящите Условия за ползване.

Уебсайтът може да бъде ефективно използван за подаване на поръчки, за покупка на предлаганите в него стоки само след като потребителя изпрати попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:
• вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;
• имена на потребителя;
• валиден електронен адрес на потребителя;
• телефонен номер на потребителя – задължително при поръчки за територията на България;
• адрес за получаване на поръчаната стока;

Бъдете спокойни относно сигурността на личните ви данни. Конфиденциалността на предоставената потребителска информация е гарантирана.

Happygems се задължава да не редактира, разкрива и предоставя на трети лица лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.